ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε.- Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων για Συμμετοχή στα Εξειδικευμένα Προγράμματα Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ,

στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Παγκόσμια Οικονομική Κρίση. Αναπτυξιακά Πρότυπα και Συνδικάτα. Επιπτώσεις και Προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία.

25

Βασικοί Στόχοι και Εργαλεία μιας Εναλλακτικής Αναπτυξιακής Πολιτικής.

25

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Βασικά Εργασιακά - Συνδικαλιστικά Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των εργαζομένων.

25

Διαρθρωτικές Αλλαγές και Μετασχηματισμοί των Εργασιακών Σχέσεων. Εργασιακές Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Στρατηγικές του Συνδικαλιστικού Κινήματος.

25

ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Βασικές Αντιλήψεις, Μοντέλα και Μετασχηματισμοί του Κράτους Πρόνοιας.

25

Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα κοινωνικής περίθαλψης.

25

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Σύστημα Απασχόλησης και Αγορά  Εργασίας.  Έννοια, ορισμοί, χαρακτηριστικά και λειτουργίες.

25

Πολιτικές Απασχόλησης και Συστήματα Αντιμετώπισης της Ανεργίας. Ο ρόλος, οι θέσεις και οι πρακτικές των συνδικάτων.

25

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Κοινωνικά Δίκτυα/ Δίκτυα Πολιτικής και Συνδικάτα. Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύων στους τομείς της Απασχόλησης και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

25

Μεταναστευτική Πολιτική, Εργασία και Συνδικάτα.

25

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

Πολιτικές και Συστήματα Δια Βίου Εκπαίδευσης. Η διάσταση των κοινωνικών ανισοτήτων.

25

Συστήματα Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

25

 

 

Τα παραπάνω προγράμματα απευθύνονται σε:

  • συνδικαλιστικούς εκπροσώπους εργαζομένων ιδιωτικού τομέα
  • ενεργά μέλη σωματείων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα) ιδιωτικού τομέα

 

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005.

 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν από ένα θεματικό κύκλο έως και το σύνολο των παραπάνω θεματικών κύκλων.

 

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα θα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

 

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1.Αίτηση διατίθεται από το ΙΝΕ

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

3. Βεβαίωση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου

 

Επισήμανση: Όσον αφορά στη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

 

 

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 04/02/2008 και λήγει στις 15/02/2008 [15 μέρες].

Οι ενδιαφερόμενοι /-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής

 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Εμμ. Μπενάκη 71Α, 10681 Αθήνα

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στο τηλ:210-κατά τις ώρες 9:30 - 15:30.

Υπεύθυνος Προγράμματος:

 

 

 

Ελπίζουμε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και υλικό κατά την περιήγηση σας στον ιστοχώρο μας. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με e-mail ή τηλεφωνώντας στο 2461049780

COPYRIGHT www.inedm.gr